برنامه کشیک پزشکان مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت


زمانبندی پزشکان

 برنامه آذر  1395

تاریخ
روز هفته
گروه های مقیمی
گروه های آنکال
داخلی
اطفال
زنان
جراح عمومی
بیهوشی
قلب و عروق
نوروسرجری
نورولوژی
چشم
ENT
یورولوژی
ارتوپدی
عفونی
پاتولوژی
1/9/
دوشنبه
ملک پور
ابوطالبی
درنیانی
جهان آبادی
بهمنی
شعبانی
فرزین
کوکبی
عسگری
ده بزرگی
محمدیان
دمیری
مردانی
خورشیدی
2/9/
سه شنبه
دباغ منش
ارجمندی
  تقیه
ایزدی
عباسی
مرزبان
فرزین
 
شعبانپور
کسرایی
اطاعتی
دمیری
مردانی
اسدیان
3/9/
چهارشنبه
ترابی
تولایی
شهبازی
اتباعی
فروتن
شعبانی
فرزین
 
-
کسرایی
-
اتحادی
دهقانی
خورشیدی
4/9/
پنج شنبه
جلالی فخر
ابوطالبی
دوست فاطمه
جهان آبادی
فروتن
شعبانی
فرزین
 
عسگری
_
_
گرامی
مردانی
اسدیان
5/9/
جمعه
ملک پور
کرمی
معرفت
علوی
بهمنی
نیک فرجام
فرزین
 
شعبانپور
_
_
اتحادی
دهقانی
_
6/9/
شنبه
حسینی سعدی
تولایی
تقیه
ایزدی
حبیبی
شعبانی
فرزین
 
مکاتب
ده بزرگی
محمدیان
ابطحیان
دهقانی
خورشیدی
7/9/
یکشنبه
جلالی فخر
میرزنده دل
محمدزاده
علوی
عباسی
نیک فرجام
فرزین
 
_
ده بزرگی
_
اتحادی
دهقانی
اسدیان
8/9/
دوشنبه
دباغ منش
میرزنده دل
معرفت
ایزدی
حبیبی
شعبانی
فرزین
 
عمادی
_
-
گرامی
مردانی
_
9/9/
سه شنبه
ملک پور
ابوطالبی
دوست فاطمه
علوی
عباسی
نیک فرجام
ارقمیری
 
شعبانپور
_
_
گرامی
مردانی
اسدیان
10/9/
چهارشنبه
حسینی سعدی
تولایی
درنیانی
ایزدی
بهمنی
شعبانی
ارقمیری
 
-
_
-
اتحادی
دهقانی
_
11/9/
پنج شنبه
ملک پور
ارجمندی
مرشدزاده
علوی
حبیبی
شعبانی
ارقمیری
 
_
_
_
ابطحیان
مردانی
اسدیان
12/9/
جمعه
جلالی فخر
وحیدی فر
مرشدزاده
علوی
عباسی
امیری
ارقمیری
 
شعبانپور
_
-
ابطحیان
مردانی
_
13/9/
شنبه
حسینی سعدی
ابوطالبی
تقیه
حیدریان
بهمنی
شعبانی
ارقمیری
 
مکاتب
ده بزرگی
محمدیان
ابطحیان
دهقانی
خورشیدی
14/9/
یکشنبه
دباغ منش
ظهوری
محمدزاده
علوی
عباسی
روحانی
ارقمیری
 
_
ده بزرگی
اطاعتی
گرامی
دهقانی
اسدیان
15/9/
دوشنبه
جلالی فخر
کرمی
دوست فاطمه
حیدریان
فروتن
شعبانی
ارقمیری
 
عسگری
ده بزرگی
-
گرامی
مردانی
خورشیدی
16/9/
سه شنبه
دباغ منش
ارجمندی
مرشدزاده
اتباعی
حبیبی
امیری
فرزین
 
شعبانپور
کسرایی
اطاعتی
دمیری
مردانی
اسدیان
17/9/
چهارشنبه
ترابی
ظهوری
شهبازی
ایزدی
فروتن
شعبانی
فرزین
 
-
کسرایی
-
دمیری
دهقانی
خورشیدی
18/9/
پنج شنبه
جلالی فخر
کرمی
مرشدزاده
اتباعی
بهمنی
شعبانی
فرزین
 
-
_
_
اتحادی
مردانی
اسدیان
19/9/
جمعه
مظفری
وحیدی فر
معرفت
حیدریان
حبیبی
مرزبان
فرزین
 
-
_
-
اتحادی
دهقانی
_
20/9/
شنبه
جلالی فخر
ابوطالبی
تقیه
جهان آبادی
فروتن
شعبانی
فرزین
 
_
ده بزرگی
-
ابطحیان
دهقانی
خورشیدی
21/9/
یکشنبه
دباغ منش
ظهوری
محمدزاده
اتباعی
عباسی
روحانی
فرزین
 
_
ده بزرگی
محمدیان
ابطحیان
دهقانی
اسدیان
22/9/
دوشنبه
جلالی فخر
وحیدی فر
درنیانی
ایزدی
حبیبی
شعبانی
فرزین
 
عمادی
ده بزرگی
-
اتحادی
مردانی
خورشیدی
23/9/
سه شنبه
دباغ منش
ارجمندی
مرشدزاده
جهان آبادی
بهمنی
مرزبان
ارقمیری
 
-
کسرایی
اطاعتی
دمیری
مردانی
اسدیان
24/9/
چهارشنبه
جلالی فخر
ظهوری
شهبازی
علوی
عباسی
شعبانی
ارقمیری
 
-
کسرایی
محمدیان
اتحادی
دهقانی
خورشیدی
25/9/
پنج شنبه
مظفری
تولایی
مرشدزاده
حیدریان
فروتن
مرزبان
ارقمیری
 
عسگری
_
_
گرامی
مردانی
اسدیان
26/9/
جمعه
حسینی سعدی
وحیدی فر
مرشدزاده
جهان آبادی
فروتن
امیری
ارقمیری
 
-
_
_
ابطحیان
مردانی
_
27/9/
شنبه
ترابی
ابوطالبی
دوست فاطمه
اتباعی
عباسی
مرزبان
ارقمیری
 
مکاتب
_
_
ابطحیان
دهقانی
_
28/9/
یکشنبه
حسینی سعدی
میرزنده دل
محمدزاده
جهان آبادی
حبیبی
روحانی
ارقمیری
 
_
ده بزرگی
_
گرامی
دهقانی
اسدیان
29/9/
دوشنبه
دباغ منش
ظهوری
درنیانی
علوی
فروتن
امیری
ارقمیری
 
عمادی
ده بزرگی
محمدیان
گرامی
مردانی
خورشیدی
30/9/
سه شنبه
حسینی سعدی
میرزنده دل
مرشدزاده
جهان آبادی
بهمنی
نیک فرجام
ارقمیری
 
-
کسرایی
اطاعتی
دمیری
مردانی
اسدیان

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-1 14:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

سامانه قاصدک سامانه ثبت درخواست تاسیساتی آموزش کارکنان فرم های سازمانی صفحه اصلی
نقشه سایت مقالات پزشکی گزارش خطا مناقصه مزایده سرگرمی سامانه درمان الکترونیک - سدا

آدرس مرکز: استان فارس شهرستان مرودشت بعد از زیر گذر معلم مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت  شماره های تماس: 7-43342060 071   شماره فاکس: 43334935 071

Copyright © 2012
.تمامی حقوق برای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت محفوظ است.