معرفی واحد کارگزینی1-     نام و نام خانوادگی مسئول بخش/واحد:

جناب آقای یوسف زارعی

مسئول واحد کارگزینی

ریاست اداره امور اداری

 
2-    تعداد پرسنل به تفکیک رسته و شغل:

2نفر کارگزین،1نقر بایگان(رسته اداری ،مالی)
 
 
3-   شرح وظایف و نوع خدمات بخش /واحد:

1-بررسی و تهیه کلیه احکام کارگزینی طبق برنامه های رشد و قانون مدیریت خدمات کشوری
2-اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل
3-پاسخگویی به مکاتبات اداری
4- اجرای صحیح ارزشیابی سالیانه کارکنان وانجام کلیه امور اداری مربوطه
5-اجرای طرح مسیر ارتقا شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل بهداشتی و درمانی و کارشناسان ستادی
6-انجام کلیه امور بازنشستگی کارکنان
7-انجام امور مربوط به مرخصی کارکنان
 
  
 
 
4-    توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:
 
مراجعین واحد کارگزینی بیشتر کارکنان شاغل در بیمارستان می باشند که راهنمائی های لازم در خصوص امور اداری و کارگزینی حضوری و تلفنی به همه افراد ارائه می گردد.
5-    تجهیزات بخش:

4عدد کامپیوترو2عدد پرینتر
6-    افتخارات بخش /واحد:

مستقل شدن واحد کارگزینی بیمارستان از شبکه بهداشت و درمان از دی ماه 1387تا کنون با داشتن حدود 600نفر پرسنل که در حال حاضر700نفر می باشند.
 طرح تکریم ارباب رجوع  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-24 10:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

سامانه قاصدک سامانه ثبت درخواست تاسیساتی آموزش کارکنان فرم های سازمانی صفحه اصلی
نقشه سایت مقالات پزشکی گزارش خطا مناقصه مزایده سرگرمی سامانه درمان الکترونیک - سداآدرس مرکز: استان فارس شهرستان مرودشت بعد از زیر گذر معلم مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت  شماره های تماس: 7-43342060 071   شماره فاکس: 43334935 071

Copyright © 2012
.تمامی حقوق برای مرکز آموزشی درم
انی شهید مطهری مرودشت محفوظ است.