معرفی واحد حسابداری درآمد

1-     نام و نام خانوادگی مسئول بخش/واحد:

علی اکبر احمدی
 
2-    تعداد پرسنل به تفکیک رسته و شغل:
 
یک نفر مسئول حسابداری (رسیدگی به اسنادبستری و سرپایی)تعداد پرسنل5 نفر که شامل 4 کارشناس رسیدگی به اسناد سرپایی و1کارشناس رسیدگی به اسناد بستری .
 
3-   شرح وظایف و نوع خدمات بخش /واحد:

تهیه ،تنظیم و ارسال اسناد بیماران بستری ،توسط مسئول درآمد  و رابط بستری (مهمترین آن بررسی اسناد از لحاظ تاریخ و نحوه نگارش،اعتبار دفترچه ها،کنترل مهر و امضاء و پیوست فرمهای اورژانس قبل از تحویل و ارسال اسناد به سازمانهای بیمه گر(در بخش بستری)،جمع آوری کلیه نسخ واحدها(پاراکلینیک
ویزیت-خدمات اعم از نوارقلب،سوچر و ....)تهیه ، تنظیم و کنترل نسخ مذکور،لیست گیری و ارسال به سازمانهای بیمه گر(بخش سرپایی)
 
  
 
4-    توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:
 
راهنمایی کلیه بیماران جهت ارائه مدارک لازم ،پیوست اسناد ارسالی و نحوه اجرای مفاد قراردادهای سازمانهای بیمه گر و راهنمایی بیماران مشمول اصل92 حوادث ترافیکی .
 
 
5-    تجهیزات بخش:

2 عدد سیستم کامپیوتری بهمراه 2 عدد پرینتر
 
 
6-    افتخارات بخش /واحد:

افزایش در آمد
کاهش کسورات
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-7 8:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

سامانه قاصدک سامانه ثبت درخواست تاسیساتی آموزش کارکنان فرم های سازمانی صفحه اصلی
نقشه سایت مقالات پزشکی گزارش خطا مناقصه مزایده سرگرمی سامانه درمان الکترونیک - سدا

آدرس مرکز: استان فارس شهرستان مرودشت بعد از زیر گذر معلم مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت  شماره های تماس: 7-43342060 071   شماره فاکس: 43334935 071

Copyright © 2012
.تمامی حقوق برای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت محفوظ است.