مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت  ITبرنامه آنکالی واحد  

اسفند 95


نکته: جهت برقراری ارتباط با کارشناسان فناوری اطلاعات ، از طریق دفتر پرستاری یا تلفن خانه مرکز اقدام نمایید.

16/12/95
مهندس علیزاده
01/12/95
مهندس رامین محمدی
17/12/95
مهندس علیزاده
02/12/95
مهندس رامین محمدی
18/12/95
مهندس علیزاده
03/12/95
مهندس رامین محمدی
19/12/95
مهندس علیزاده
04/12/95
مهندس رامین محمدی
20/12/95
مهندس علیزاده
05/12/95
مهندس رامین محمدی
21/12/95
مهندس علیزاده
06/12/95
مهندس رامین محمدی
22/12/95
مهندس علیزاده
07/12/95
مهندس رامین محمدی
23/12/95
مهندس علیزاده
08/12/95
مهندس رامین محمدی
24/12/95
مهندس علیزاده
09/12/95
مهندس رامین محمدی
25/12/95
مهندس علیزاده
10/12/95
مهندس رامین محمدی
26/12/95
مهندس رامین محمدی
11/12/95
مهندس رامین محمدی
27/12/95
مهندس رامین محمدی
12/12/95
مهندس رامین محمدی
28/12/95
مهندس رامین محمدی
13/12/95
مهندس رامین محمدی
29/12/95
مهندس رامین محمدی
14/12/95
مهندس رامین محمدی
  
15/12/95
مهندس علیزاده


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-14 8:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ     
 

سامانه قاصدک سامانه ثبت درخواست تاسیساتی آموزش کارکنان فرم های سازمانی صفحه اصلی
نقشه سایت مقالات پزشکی گزارش خطا مناقصه مزایده سرگرمی سامانه درمان الکترونیک - سدا

آدرس مرکز: استان فارس شهرستان مرودشت بعد از زیر گذر معلم مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت  شماره های تماس: 7-43342060 071   شماره فاکس: 43334935 071

Copyright © 2012
.تمامی حقوق برای مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت محفوظ است.