بهداشت حرفه ای

معرفی واحدبهداشت حرفه ای

 

1- نام و نام خانوادگی مسئول واحد : زهرا دهقان

شماره داخلی : 1082

 

 

2- تعداد پرسنل به تفکیک رشته و شغل: 1 نفر  کارشناس بهداشت حرفه ای

 

 

3- شرح وظایف و نوع خدمات واحد:

1-    تدوین خط مشی، استراتژی و اهداف واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان همسو با استراتژی و خط مشی بیمارستان

2-     اقدام در جهت تدوین فرآیندها و شاخص های بیمارستانی در زمینه بهداشت حرفه ای

3-     مشارکت در فرهنگ سازی در زمینه خط مشی، استراتژی، برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه ای به کلیه پرسنل

4-     برنامه ریزی و اقدام برای تهیه کتابچه سلامت شغلی و بهداشت حرفه ای

5-     تهیه و گرد آوری ( اجرای ) مجموعه قوانین، مقررات و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مرتبط با بهداشت حرفه ای در بیمارستان

 

6-  شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

 

مخاطرات فیزیکی(گرما،سرما،روشنایی،صدا،تهویه و....)

مخاطرات شیمیایی(گازها و بخارات،مواد شوینده و ضدعفونی کننده، محلول های شیمیایی و...)

مخاطرات بیولوژیکی(ویروس ها، باکتری ها و...)

مخاطرات ارگونومیک، روانی اجتماعی و فاکتورهای سازمانی

مخاطرات مکانیکی

 

7-    نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

 

8-    تهیه MSDS مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف و آموزش آنها به پرسنل در معرض

 

9-    نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

 

10- بازدید از بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های مربوطه و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

 

11- تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )برای شغل های موجود و تهیه جدول آزمایشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل

 

12- نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام و دوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

 

13- اعلام موارد مشکوک بیماریهای حرفه ای به مدیر بیمارستان و مراکزمربوطه

 

14- ثبت آمار حوادث در بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

 

15- تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

 

آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان

آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

آموزش نحوه صحیح حمل اجسام و بیماران

آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)

آموزش رعایت الزامات بهداشتی ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

 

16- ارزیابی ریسک در واحد های مختلف بیمارستان

 

17- تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته

 

18- تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

 

19- به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

 

20- شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی و همایش ها و بکارگیری آخرین مطالب علمی در زمینه شغلی

 

21- مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در بیمارستان

 

22- ارسال یک نسخه از کلیه اقدامات انجام شده و نتیجه اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به معاونت بهداشتی

 

23- نظارت و ارزیابی به منظور انتخاب و عملکرد پیمانکاران (ارایه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و طب کار) با واحد مربوطه در بیمارستان و تهیه گزارش

24- همکاری در تدوین و اجرای برنامه مدیریت بحران و بلایا و شرکت در کمیته های مرتبط در بیمارستان

25- نظارت بر عقد قرارداد با پیمانکاران و الزام در رعایت مقررات واحد بهداشت حرفه ای و مطابق با آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

26-  همکاری و تعامل با سایر کارشناسان مرتبط ( کنترل عفونت، بهداشت محیط و ...) در پیشبرد اهداف واحد

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/28
تعداد بازدید:
117
مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری مرودشت

آدرس: استان فارس شهرستان مرودشت بعد از زیر گذر معلم ، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت

شماره های تماس :  7 -07143342060   --   شماره فکس : 07143334935


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی ، درمانی شهید مطهری مرودشت می باشد.
Powered by DorsaPortal