بهداشت محیط
معرفی واحد بهداشت محیط
 

 

 1- نام و نام خانوادگی مسئول واحد :  سرکار خانم زهرا  کرمی

شماره داخلی :  1237

 

 

2- تعداد پرسنل به تفکیک رشته و شغل: 1 نفر  کارشناس بهداشت محیط

 

 

3- شرح وظایف و نوع خدمات واحد:

 

1-هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال درآن و پیگیری مصوبه های مربوطه

2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های

مختلف

3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی ، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش

بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی ) و تشکیل پرونده مربوط به آن .

5- کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به

دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود .

6- نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکیک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های

بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی .

7- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب .

8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه ) بمنظور

بررسی کیفیت پالایش فاضلاب .

9- کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ،استفاده اصولی از روش های شیمیایی و

نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز .

10- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان

11- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط .

21- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل :

 شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی کارکنان

، اطاق استراحت کارکنان ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی
 
موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . .

13- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و

مصرف غذا .

14- نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از

غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک  ومواد پاک کننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوکشی
 
البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” درکاربرد موادضدعفونی کننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا
 
خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

15- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی

در بیمارستان

16- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا”

قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی ) .
 

17- ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین .

18- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا .

19- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان .

20 - بطورکلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش ها – همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف

درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده .

 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/13
تعداد بازدید:
68
مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری مرودشت

آدرس: استان فارس شهرستان مرودشت بعد از زیر گذر معلم ، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت

شماره های تماس :  7 -07143342060   --   شماره فکس : 07143334935


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی ، درمانی شهید مطهری مرودشت می باشد.
Powered by DorsaPortal