آموزش بیمار
بخش آموزش به بیمار
 

تمام انسانها حق دارند در مورد حفظ و ارتقای سطح سلامت خود آگاهی داشته باشند و از خود در برابر بیماریها مراقبت کنند. خود مراقبتی عملی است که در آن، هر فردی از دانش ، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می کند تا به طور مستقل از سلامت خود مراقبت کند.منظور از به طور مستقل ، تصمیم گیری در باره خود و با اتکا به خود است. البته این تصمیم گیری می تواند شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیر تخصصی از دیگران ( چه متخصص، چه غیر متخصص) نیز باشد. اگر چه خود مراقبتی ، فعالیتی است که مردم برای تأمین ، حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می دهند؛ ولی گاهی این مراقبت به فرزندان ، خانواده ، دوستان ، همسایگان ، هم محلی ها و همشهریان آنها نیز گسترش می یابد.

به هر حال در تعریف خود مراقبتی، پنج ویژگی زیر مستتر است:

¨      رفتاری است داوطلبانه

¨      فعالیتی است قابل یادگیری

¨      حق و مسئولیتی است همگانی برای حفظ سلامت خود، خانواده و نزدیکان

¨      بخشی است از مراقبتهای نوزادان، کودکان، نوجوانان و سالمندان

¨      و بزرگسالانی که قادر به خودمراقبتی نیستند، نیازمند دریافت مراقبت های بهداشتی از ارائه دهندگان خدمات اجتماعی یا بهداشتی خواهند بود.

به هنگام مواجهه با یک مشکل بهداشتی و برای حفظ ارتقای سلامت، پنج منبع اصلی در اختیار اشخاص است که شامل: خود شخص، دیگر افراد عادی, متخصصین، اطلاعات موجود و محیط می باشند. ما دربخش آموزش به بیمار تلاش می کنیم به عنوان منبعی جهت ارائه آموزش های لازم برای خود مراقبتی  هم در حیطه پیشگیری و هم حیطه مراقبت از بیماریها قرار گیریم.

دانلود مطالب آموزشی
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/16
تعداد بازدید:
124
مرکز آموزشی و درمانی شهید مطهری مرودشت

آدرس: استان فارس شهرستان مرودشت بعد از زیر گذر معلم ، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت

شماره های تماس :  7 -07143342060   --   شماره فکس : 07143334935


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز آموزشی ، درمانی شهید مطهری مرودشت می باشد.
Powered by DorsaPortal